V treťom funkčnom období sa stala verejnou ochrankyňou práv bývalá predsedníčka Okresného súdu v Banskej Bystrici a poslankyňa Národnej rady v rokoch 2010-2012. JUDr. Jana Dubovcová, ktorá bola zvolená Národnou radou Slovenskej republiky 76 hlasmi. Svojej funkcie sa ujala zložením sľubu do rúk predsedu Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28. marca 2012. 

Foto: SITA/Jozef Jakubčo
Vzdelanie:
december 1989 po absolvování odbornej justičnej skúšky zvolená za sudkyňu z povolania
1979obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška v odbore občianske právo hmotné, občianske právo procesné, priznaný titul JUDr.
1971 – 1977Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Profesionálna prax:
marec 2012verejná ochrankyňa práv
2010 – 2012poslankyňa NR SR, podpredsedníčka Mandátového a imunitného výboru NR SR a overovateľka Ústavnoprávneho výboru NR SR
február 2010vzdanie sa sudcovskej funkcie
1989 – 2010sudkyňa, predsedníčka senátu, v rokoch 1999 – 2005 aj predsedníčka okresného súdu
1988 – 1989Krajský súd Banská Bystrica, justičná čakateľka
1975 – 1988právnická prax
Odborné aktivity:
2003 – 2004odborná stáž na Ministerstve spravodlivosti SR, generálna riaditeľka sekcie ekonomiky, rozvoja a stratégií, zavádzanie projektu
Súdny manažment vrátane generátora náhodného výberu sudcu pre rozhodovanie vo veci na všetky súdy v SR
1998 – 2003šéfredaktorka časopisu Združenia sudcov Slovenska JUSTIN a informačného bulletinu Združenia sudcov Slovenska
2001 – 2010Národná asociácia sudkýň Slovenska, ktorá sa veľkou mierou zaslúžila o prijatie legislatívy na stíhanie domáceho násilia
2003 – 2005bezplatná právna poradkyňa, Centrum poradensko-psychologických služieb v Banskej Bystrici
1999 – 2003prednášková činnosť, Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici
Ocenenia:
2006Medzinárodná cena Svetovej banky – Jill Gill´s Memorial – za prácu na zavedení náhodného prideľovania spisov sudcom a Súdneho manažmentu a optimalizáciu súdnej sústavy
2002najvyššie ocenenie Transparency International za anketu o korupcii na súde a následné presadzovanie a zavádzanie programu náhodného výberu sudcu na všetky súdy Slovenskej republiky