Poradňa Kancelárie verejného ochrancu práv v Slovenskom rozhlase
1. 7. 2008

Dňa 1. júla 2008 v rámci pravidelnej poradne Kancelárie verejného ochrancu práv, vysielanej Slovenským rozhlasom Rádio Slovensko, odpovedala právnička kancelárie na otázky, týkajúce sa nakladania so zdedeným majetkom, rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ale aj vyživovacej povinnosti rodičov k deťom po rozvode manželstva.

Ďalšie články
Všetky články