Zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv na medzinárodnom pracovnom stretnutí v Sankt Peterburgu
21. 5. 2008

V dňoch 20. – 21. mája 2008 sa v Sankt Peterburgu uskutočnilo v poradí druhé z pracovných  stretnutí realizovaných v rámci spoločného projektu Rady Európy a Európskej únie  (Peer-to-Peer Project), ktorého sa zúčastnil aj zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv. Pracovné stretnutie sa primárne zameriavalo na otázku zriadenia nezávislej inštitúcie poverenej riešením sťažností na postup polície a spôsobov prevencie prípadov porušenia zákona či princípov dobrej správy zo strany polície.

Ďalšie články
Všetky články