Žiadam Ministerstvo dopravy SR o štátny zdravotný dozor a objektivizáciu hluku
22. 5. 2023

Daný prípad som nechal v mojom funkčnom období stále ako otvorený a budem ho sledovať. Kolegyne z odboru ochrany práva na súdnu a inú právnu ochranu a práva na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva Kancelárie verejného ochrancu práv sa preto prípadu venujú intenzívne aj v týchto dňoch. Z ich zistení vyplýva, že je potrebné, aby som ako verejný ochranca práv žiadal naďalej od ministerstva dopravy uskutočnenie adekvátnej hlukovej štúdie. Táto štúdia môže zabezpečiť kvalifikované zistenia pre ďalší postup. Práva obyvateľov v oblasti životného prostredia sú pre mňa dôležité.

Preto sa budem zasadzovať za ochranu obyvateľov pred environmentálnymi vplyvmi a rizikami ohrozujúcimi ich zdravie. Nielen znečistenie ovzdušia a vody, ale aj expozícia obyvateľov hlukom z leteckej výcvikovej činnosti môže poškodiť zdravie a blahobyt obyvateľov Slovenskej republiky. Tento prípad nie je jediný na Slovensku. Aktuálne mám na stole na posúdenie podnet v obdobnej veci, ktorý sa týka hluku z vojenských vrtuľníkov.

Tlačová správa:

https://vop.gov.sk/wp-content/uploads/2023/05/Tlacova-sprava-VOP-22.05.2023.pdf

#ombudsman#kvop#robertdobrovodsky#spravaocinnosti2022#pripadyzospravy

Ďalšie články
Všetky články