Detská konferencia „Práva dieťaťa očami detí“
2. 11. 2009

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Dohovoru o právach dieťaťa organizovala Kancelária verejného ochrancu práv v Slovenskej republike detskú konferenciu „Práva dieťaťa očami detí”. Konferencia sa konala dňa 20. novembra 2009 v historickej budove Slovenskej národnej rady v Bratislave.

Hlavným zámerom konferencie bolo poskytnúť deťom ako hlavným rečníkom na konferencii priestor na vyjadrenie ich názorov a skúseností. Rečníkmi boli najmä deti spolupracujúce s verejným ochrancom práv v rámci Projektu detských ombudsmanov. Kancelária verejného ochrancu práv pozvala na konferenciu najvyšších predstaviteľov štátu ako aj ďalších inštitúcií, v ktorých kompetencii je riešenie práv detí, zástupcov škôl, školských a iných zariadení pre deti, ale najmä deti, ktorých sa uvedená problematika priamo dotýka.

Ďalšie články
Všetky články