Prehľad tlačových správ a vyhlásení
Dátum zverejneniaTlačová správa
17. 04. 2024Verejný ochranca práv upozorňuje migrujúcich pracovníkov: po návrate na Slovensko nárok na dávku v nezamestnanosti nie je samozrejmý.
21. 03. 2024Verejný ochranca práv: „Samospráva nie je povinná vyhovieť predstavám vlastníkov pozemkov. Pri kúpe pozemku je potrebné na to myslieť“.
19. 03. 2024Verejný ochranca práv dosiahol zrušenie pokút pre človeka bez domova. Dostal ich nezákonne, za porušenie zákazu vychádzania počas núdzového stavu v čase pandémie ochorenia COVID -19
12. 03. 2024Verejný ochranca práv pomohol otcovi dieťaťa na rodičovskej dovolenke a Sociálna poisťovňa mu vrátila viac ako 1700 EUR
27. 02. 2024Polícia držala viac ako tri dni človeka so zlomenými pätami v nelegálnom vyhradenom priestore. Tam musel sedieť a ležať na kovovej lavici
31. 01. 2024Verejný ochranca práv odporúča poslancom NR SR zaviesť garanciu proti excesom polície pri obmedzovaní osobnej slobody. Ponúka rakúske legislatívne riešenie
30. 01. 2024 Verejný ochranca práv eviduje porušenia ústavného práva na inú právnu ochranu pri schvaľovaní úhrady lieku Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Problém včera prerokovala Rada vlády SR pre ľudské práva.
25. 01. 2024Obyvatelia mestskej časti Rakytovce (Banská Bystrica) budú znášať hluk z rýchlostnej cesty R1 až do roka 2032. Verejný ochranca práv žiada Ministerstvo dopravy o zabezpečenie dočasných hlukových opatrení
18. 12. 2023V prípade samovraždy odsúdeného vo väznici v Dubnici nad Váhom verejný ochranca práv nekonštatuje porušenie základných práv a slobôd
12. 12. 2023 Podmienky v ÚPZC Sečovce sú prísnejšie ako výkon trestu odňatia slobody. A to napriek tomu, že cudzinci, vrátanie žien a detí, žiaden trestný čin nespáchali
12. 12. 2023Verejný ochranca slávnostne ocenil osobnosti za ochranu ľudských práv na Slovensku
28. 11. 2023Slovensko už má Národný preventívny mechanizmus (NPM) proti mučeniu
22. 11. 2023Ministerstvo obrany porušilo zákon a ústavu Slovenskej republiky tým, že neposkytlo analýzu vo veci darovania stíhačiek Mig– 29 Ukrajine
21. 11. 2023Verejný ochranca práv: Policajným zákrokom voči žene došlo k porušeniu základného práva na nedotknuteľnosť osoby.
23. 10. 2023Verejné ochranca práv vykonáva neohlásenú kontrolnú návštevu ÚPZC Medveďov.
16. 10. 2023Voliči a kandidáti menších volebných obvodov v Poltári boli zvýhodnení. Mesto porušilo rovnosť volebného práva.
Verejný ochranca práv vykoná komplexný prieskum na Slovensku.
25. 9. 2023 Po konštatovaní diskriminácie pri liečbe hepatitídy typu C verejný ochranca práv vyzýva lekárov, pacientov a pacientské organizácie, aby podali podnet
7. 9. 2023Verejný ochranca práv upozorňuje poslancov NR SR: Držať osobu v nemocnici bez rozhodnutia súdu nemá oporu v Ústave SR
4. 9. 2023Verejný ochranca práv apeluje na politické strany a hnutia v predvolebnej kampani
14. 8. 2023 Verejný ochranca práv v cele policajného zaistenia nameral teplotu 30,9°C. Žiada urýchlenú nápravu
10. 8. 2023Verejný ochranca práv víta odporúčania vlády SR v súvislosti so zavedením telových kamier príslušníkov Policajného zboru SR a s ochranou práv pacientov na psychiatriách
8. 8. 2023Po konštatovaní porušenia práva dieťaťa narodeného v cudzine nakoniec matrika vydala dieťaťu slovenský rodný list
17. 7. 2023Verejný ochranca práv: fakturácia za povinnú štátnu karanténu počas pandémie je nezákonná
14. 7. 2023Verejný ochranca práv upozorňuje stavebníkov domov, že obec nemá povinnosť im vybudovať prístupovú cestu
29.6.2023Verejný ochranca práv vyjadruje sklamanie nad včerajším ukončením schôdze NR SR, čím nebude mať možnosť tlmočiť závery a zistenia zo Správy o činnosti za rok 2022
27.6.2023Rada vlády SR pre ľudské práva akceptovala návrh verejného ochrancu práv k dodržiavaniu práva na osobnú slobodu, práva na ochranu pred mučením, neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním v podmienkach polície
21. 6. 2023V súvislosti so včerajším úmrtím odsúdeného vo väznici v Dubnici nad Váhom verejný ochranca práv vykonáva neohlásenú návštevu
19. 6. 2023Ani 10 rokov od policajného zásahu v Moldave nad Bodvou neprinieslo implementáciu odporúčaní v policajnom zbore. Verejný ochranca práv bude naďalej vykonávať neohlásené návštevy policajných zariadení
5. 6. 2023Verejný ochranca práv vykonáva neohlásenú kontrolnú návštevu ÚPZC Sečovce
22. 5. 2023Vyše 600 obyvateľov sa sťažuje na hluk z vrtuľníkov
16. 5. 2023Prieťahy pri priznávaní dôchodkov prispievajú k zhoršeniu sociálnej situácie obyvateľov. Verejný ochranca práv vyzýva k náprave postupov v sociálnej poisťovni
10. 5. 2023Verejný ochranca práv informoval parlament o stanovisku k návrhom zákonov na májovej schôdzi
26.4.2023Verejný ochranca práv posúdil a schválil viac ako 630 podnetov
30. 3. 2023Verejný ochranca práv zaslal ÚS SR svoje stanovisko vo veci neudeľovania pobytu cudzincom na základe utajovaných skutočností
21. 3. 2023Verejný ochranca práv zhodnotil 100 dní vo funkcii a predstavil priority pre najbližšie obdobie
15. 3. 2023Verejný ochranca práv prijal veľvyslankyňu Rakúskej republiky a požiadal o pomoc Slovákom pracujúcim v Rakúsku
13. 3. 2023Verejný ochranca práv upozornil na nedostatky zákona o fiduciárnom vyhlásení vo svetle judikatúry ESĽP
7. 3. 2023Pripomienky k návrhu Zákona o fiduciárnom vyhlásení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
28. 2. 2023Verejný ochranca práv: Všímajme si viac našich blízkych počas hospitalizácie na psychiatrii
21. 2. 2023Verejný ochranca práv konštatuje porušenie práv osoby držanej bratislavskou políciou bez riadnej evidencie vyše 12 hodín!
13. 2. 2023Verejný ochranca práv vykoná návštevu pacientov v psychiatrických oddeleniach v Bratislave a v Pezinku
9. 2. 2023Verejný ochranca práv víta rozhodnutie ESĽP v prípade policajného násilia voči deťom
6. 2. 2023Verejný ochranca práv upozorňuje parlament na možné zneužitie dávok v hmotnej núdzi
7. 11. 2022Na budúceho ombudsmana pribudli ďalšie podnety na posúdenie a podpis
6. 10. 2022Na stole budúceho ombudsmana už čaká viac ako 500 podnetov
9. 9. 2022Na stole budúceho ombudsmana alebo ombudsmanky pribudli ďalšie podnety
19. 8. 2022Voľba ombudsmana alebo ombudsmanky sa presúva až na október
3. 8. 2022Na stole budúceho ombudsmana alebo ombudsmanky čaká už takmer 400 podnetov na podpis
11. 7. 2022Za jún pribudlo na stole budúceho ombudsmana alebo ombudsmanky cez 100 podnetov na podpis
2. 6. 2022Prípad policajnej razie v Moldave nad Bodvou je uzavretý už aj na medzinárodnej úrovni
2. 6. 2022Na stole budúceho ombudsmana alebo ombudsmanky pribudlo cez 100 podnetov na podpis
26. 5. 2022Termín podania návrhov kandidátov a kandidátok na ombudsmana alebo ombudsmanku sa opäť presúva
9. 5. 2022Legislatívne podmienky na registráciu nových cirkví je potrebné zmeniť
29. 3. 2022Ombudsmanka iniciovala konanie o súlade právnych predpisov podľa čl. 125, ods. 1, písm a) Ústavy
24. 3. 2022Ombudsmanka zhodnotila svoje funkčné obdobie
23. 3. 2022Ombudsmanka predstavila parlamentu svoju poslednú výročnú správu
21. 3. 2022Prezidentka udelila ombudsmanke ďakovnú medailu
9. 3. 2022Ombudsmanka v minulom roku riešila pôrody, bariéry i pandémiu
2. 3. 2022Ombudsmanka zverejnila na webe informácie o pôsobnosti pre ľudí na úteku z Ukrajiny
1. 2. 2022Ombudsmanka predstavuje na novom webe publikáciu k 20. výročiu inštitúcie
11. 1. 2022Rozhodnutie Ústavného súdu sa netýka rúšok ani OP/OTP režimu
10. 12. 2021Ombudsmanské ďakujem 2021
8. 12. 2021Štátna karanténa je neprípustným zásahom do osobnej slobody
1. 12. 2021Ombudsmanka sa pre sprevádzajúce osoby obracia na hlavného hygienika
24. 11. 2021Ospravedlnenie je prvým krokom na ceste k satisfakcii
23. 11. 2021Ombudsmanka víta zavedenie štandardov v pôrodníctve
23. 9. 2021Stanovisko k obmedzovaniu pohybu v okresoch v II. stupni ohrozenia
24. 8. 2021Cielená a systematická debarierizácia železníc na Slovensku chýba
23. 7. 2021Ombudsmanka podporuje Dúhový Pride aj tento rok
21. 7. 2021Satisfakcia pre nezákonne sterilizované ženy je prejavom úcty k hodnotám zakotveným v ústave
18. 6. 2021Ombudsmanka pripomína ministrovi vnútra policajné kamery a nezávislosť inšpekcie
16. 6. 2021Ombudsmanka znova pripomína potrebu riešiť nezákonné sterilizácie prevažne rómskych žien
14. 6. 2021Ombudsmanka osobne upozornila ministra zdravotníctva na porušovanie práv žien počas pôrodov
26. 5. 2021Ombudsmanka poukázala na závažné porušovanie práv žien počas pôrodov
7. 5. 2021Ombudsmanka predstavila parlamentu výročnú správu, ten ju znova nevzal na vedomie
3. 5. 2021Súd oslobodil prvú obžalovanú obeť razie v Moldave nad Bodvou
28. 4. 2021Ombudsmanka predstavila prezidentke výročnú správu za minulý rok
20. 4. 2021Pandémia sa v roku 2020 odzrkadlila v prípadoch, ktoré riešila ombudsmanka
6. 4. 2021Vojaci a vojačky majú mať právo združovať sa v odboroch
11. 3. 2021Očkovanie musí byť dostupné pre všetkých ľudí
25. 2. 2021Slovensko je jedinou krajinou, ktorá stále karantenizuje celé rómske komunity
16. 2. 2021Ombudsmanka pripomienkuje školský zákon, žiada efektívnu inklúziu
10. 2. 2021Ombudsmanka žiada Ústavný súd o posúdenie ústavnosti niektorých zásahov do práv počas pandémie
4. 2. 2021Príslušníci a príslušníčky menšín majú právo na určenie svojej národnosti
4. 1. 2021Nová tehotenská dávka prináša ďalšie znevýhodnenie policajtiek, hasičiek či vojačiek
30. 12. 2020Prípad Milana Lučanského musí byť riadne vyšetrený
28. 12. 2020Ombudsmanku dnes v Nitre zaočkujú proti ochoreniu COVID-19
17. 12. 2020Opatrenia týkajúce sa vzdelávania zabúdajú na deti z ohrozených skupín
10. 12. 2020Ombudsmanka ocenila osobnosti a organizácie, ktoré chránia základné práva aj v roku 2020
7. 12. 2020Rozhodnutie ESĽP v prospech obetí razie v Moldave nad Bodvou je právoplatné
4. 12. 2020Ombudsmanka odprezentovala prezidentke mimoriadnu správu o envirozáťažiach
28. 11. 2020Vítam vyjadrenie ministra zdravotníctva, že oddeľovanie novonarodených detí od matiek je neprípustné
26. 11. 2020Parlament vzal mimoriadnu správu ombudsmanky o envirozáťažiach na vedomie
9. 11. 2020Ombudsmanka sa obracia na ministra zdravotníctva pre prístup k zdravotnej starostlivosti a pôrodníctvo
9. 11. 2020Ombudsmanka sa obrátila na výbor NR SR pre ľudské práva v súvislosti s potrebou efektívnej právnej ochrany v čase pandémie
6. 11. 2020Výška a prístup k materskému majú byť rovnaké bez ohľadu na povolanie
4. 11. 2020Stanovisko verejnej ochrankyne práv k preukazovaniu sa certifikátom o výsledku testu pri vstupe do prevádzok
28. 10. 2020Zákaz vyhotovovania záznamov zo zasadnutí akademického senátu STU porušuje právo na informácie
26. 10. 2020Ombudsmanka sa pre karantenizáciu rómskych obydlí obracia na RÚVZ v Trenčíne aj na hlavného hygienika
7. 10. 2020Ombudsmanka víta, že Generálna prokuratúra preskúmala zákonnosť opatrení vydávaných ÚVZ
2. 10. 2020Ombudsmanka žiada garancie efektívnej právnej ochrany v čase pandémie
1. 10. 2020Ombudsmanka predkladá parlamentu mimoriadnu správu o envirozáťažiach
29. 9. 2020Ombudsmanka navrhuje Čentéša na generálneho prokurátora
10. 9. 2020Ombudsmanka komunikuje o fungovaní cudzineckej polície aj s policajným prezídiom
8. 9. 2020Ombudsmanka preskúma dodržiavanie práv počas pôrodov
1. 9. 2020Ombudsmanka víta rozhodnutie ESĽP v prospech obetí razie v Moldave nad Bodvou
13. 8. 2020Ombudsmanka preskúma prístup detí so zdravotným postihnutím k právu na vzdelanie
17. 7. 2020Ombudsmanka nežiada od cudzineckej polície servilnosť, ale štandard
7. 7. 2020Ombudsmanka odporúča zlepšiť fungovanie cudzineckej polície
12. 5. 2020Ombudsmanka sa stretla s ministrom vnútra k situácii súvisiacej s pandémiou
12. 5. 2020Ombudsmanka víta zmeny súvisiace s pôrodníckou starostlivosťou a situáciou predčasne narodených detí
Návrh zmien vo vzťahu k výnimkám zákazu vstupu na územie SR pre cudzincov
29. 4. 2020Incident v Krompachoch je neprijateľný
28. 4. 2020Ombudsmanka predstavila výročnú správu ľudskoprávnemu výboru
28. 4. 2020Ombudsmanka odporúča zmeniť systém povinnej štátnej karantény
23. 4. 2020Ombudsmanka sa obracia na vládu pre obmedzenie nákupu pre seniorov
21. 4. 2020Ombudsmanka žiada garanciu prístupu k bezpečným interrupciám počas pandémie
9. 4. 2020Ako štát ochráni život a zdravie ľudí uzavretých v osadách?
7. 4. 2020Ombudsmanka zaujala stanovisko k striedavej starostlivosti počas Veľkej noci
3. 4. 2020Ústavný súd rozhodol v prospech ľudí so zdravotným postihnutím
2. 4. 2020Ombudsmanka sa stretla s ministerkou spravodlivosti
1. 4. 2020Ombudsmanka upozorňuje ministra zdravotníctva na dodržiavanie práv počas pôrodov
31. 3. 2020Ombudsmanka navrhuje krízovému štábu opatrenia v zariadeniach pre seniorov aj v marginalizovaných komunitách
30. 3. 2020Ombudsmanka informovala ministra vnútra o svojich odporúčaniach, ktoré rezort doteraz neprijal
27. 3. 2020Striedavá starostlivosť o deti počas šírenia infekcie COVID-19
27. 3. 2020Ombudsmanka sa obracia na krízový štáb vo veci vyplácania sociálnych dávok počas povinnej karantény
23. 3. 2020Ombudsmanka podporuje výzvu mimovládok, aby sa vláda zamerala na ochranu marginalizovaných komunít
6. 3. 2020Ombudsmanka zhodnotila štyri roky vlády z hľadiska ochrany ľudských práv
5. 3. 2020Súd rozhodol v prospech obete razie v Moldave nad Bodvou
25. 2. 2020Zákon o štátnom občianstve je potrebné zmeniť
19. 2. 2020Obmudsmanka predstavila prezidentke výsledky prieskumu v zariadeniach pre seniorov
13. 2. 2020Diskusia za okrúhlym stolom o ochrane detských obetí násilia pokračuje
3. 2. 2020Verejná ochrankyňa práv preskúmala v teréne zariadenia pre seniorov
17. 1. 2020Ústavný súd zohľadnil stanovisko verejnej ochrankyne práv pri rozhodovaní o moratóriu
19. 12. 2019Zákon bude viac chrániť deti pred hrozbou exekúcií
16. 12. 2019Ombudsmanka poskytla Ústavnému súdu stanovisko vo veci 50-dňového moratória
12. 12. 2019Detské obete násilia potrebujú lepšiu ochranu práv
11. 12. 2019Verejná ochrankyňa práv vyjadrila vďaku ľuďom a organizáciám, ktoré sa podieľajú na ochrane základných ľudských práv a slobôd
5. 12. 2019Verejná ochrankyňa práv víta, že parlament neschválil sprísnenie interrupcií, no kritizuje opakované otváranie témy
14. 11. 2019Po 30 rokoch od Nežnej revolúcie sa Slovensko nevysporiadalo s nezákonnými sterilizáciami
7. 11. 2019Verejná ochrankyňa práv sa pre člena súdnej rady obracia na národnú radu, súdnu radu aj advokátsku komoru
31. 10. 2019Ombudsmanka zrealizovala pracovné stretnutie pre kontrolné orgány zariadení pre seniorov
9. 10. 2019Ombudsmanka zhodnotila polovicu svojho funkčného obdobia
4. 10. 2019Súdna moc má problém. Dôvera v súdnictvo je vážne ohrozená
30. 9. 2019V systéme adopcií musí byť na prvom mieste dieťa
26. 9. 2019Rozdielne poplatky za materské školy nie sú diskriminačné, problémom sú podmienky na získanie zliav
19. 9. 2019Ombudsmanka apeluje na zlepšenie ochrany práv detských obetí násilia
26. 8. 2019Ombudsmanka v piatej voľbe ústavných sudcov a sudkýň nenavrhuje nikoho
18. 7. 2019Ombudsmanka oceňuje rozhodnutie ministra spravodlivosti nepovoliť extradíciu ruského občana
16. 7. 2019Ombudsmanka: prídem na Dúhový Pride aj tento rok
27. 6. 2019Zariadení pre seniorov je veľa, kontrol príliš málo
12. 6. 2019Potrebujeme zlepšiť podmienky pre detské obete násilia
31. 5. 2019Ombudsmani a ombudsmanky Vyšehradskej štvorky sa stretli v Bratislave
30. 5. 2019Ombudsmanka poskytla v štvrtej voľbe parlamentu len jeden návrh na ústavnú sudkyňu
16. 5. 2019Potrebujeme väčší rešpekt k pôrodu
9. 5. 2019Ombudsmanka zhodnotila dodržiavanie ľudských práv za uplynulý rok
30. 4. 2019Ombudsmanka žiada ministerstvo vnútra o zmenu volebnej legislatívy, aby bolo možné voliť zo zahraničia
26. 4. 2019Odškodné by malo patriť všetkým vojnovým sirotám
24. 4. 2019Deťom stále hrozia exekúcie, ombudsmanka sa po rozhodnutí Ústavného súdu obracia na rezort financií
16. 4. 2019Deti musíme chrániť pred násilím konkrétnymi krokmi v praxi
15. 4. 2019Ombudsmanka poskytla parlamentu svoje návrhy aj v tretej voľbe ústavných sudcov a sudkýň
9. 4. 2019Ombudsmanka žiadala zverejňovanie výsledkov kontrol v zariadeniach pre seniorov, ministerstvo práce zmenu pripravuje
3. 4. 2019Ombudsmanka sa obrátila na prezidenta s požiadavkou, aby vetoval zákon o československých dôchodkoch
15. 3. 2019Predsedníctvo Európskeho ombudsmanského inštitútu rokovalo v Bratislave
14. 3. 2019Postup levickej nemocnice nerešpektuje ľudskú dôstojnosť
8. 3. 2019Ombudsmanka podporila rodičov detí, ktoré umreli v nemocniciach
5. 3. 2019Ombudsmanka navrhuje dve kandidátky v novej voľbe na ústavných sudcov a sudkyne
18. 1. 2019Ústavný súd prijal návrh ombudsmanky na ďalšie konanie
10. 1. 2019Ombudsmanka v prípade Moldavy nad Bodvou vstupuje do konania pred ESĽP
7. 1. 2019Ombudsmanka navrhla kandidátov a kandidátky na ústavných sudcov a sudkyne
11. 12. 2018Ombudsmanské ďakujem 2018
29. 11. 2018Oddelenie pre neprispôsobivých občanov v Poprade už neexistuje
21. 11. 2018Téma nezákonných sterilizácií na Slovensku ešte stále nie je vyriešená
25. 10. 2018Ombudsmanka mapuje systém adopcií
24. 10. 2018Detské obete násilia musíme obzvlášť chrániť
8. 10. 2018Spoločne proti segregácii vo vzdelávaní
20. 9. 2018Prípad policajnej razie v Moldave nad Bodvou neprestaneme sledovať
13. 9. 2018Štát bude aj ďalej umelo vytvárať z deti dlžníkov, súd sa s názorom ombudsmanky nezhoduje
5. 9. 2018Vek nemôže byť prekážkou pri poskytovaní pomoci
27. 8. 2018Zakrývanie si očí a uší problémy nevyrieši
31. 7. 2018Na rómsky holokaust nesmieme zabúdať
17. 7. 2018Ombudsmanka: prípad na Heydukovej nemusí byť ojedinelý
13. 7. 2018Ombudsmanka: ochranu práv LGBTI ľudí musíme riešiť komplexne
9. 7. 2018Zákon segregáciu zakazuje, no v školách stále pretrváva
19. 6. 2018Ombudsmanka upozorňuje ministerku vnútra na zavedenie kamerových systémov
13. 6. 2018Diskriminačné praktiky vo Veľkej Ide sú v rozpore s ústavou
2. 5. 2018Ombudsmanka: slobodu prejavu a právo na informácie musíme chrániť
6. 4. 2018Na Slovensku nie je ani jedna štátna škola s vyučovaním v rómskom jazyku
14. 3. 2018Ombudsmanka upozorňuje na zbytočné prieťahy a neprimeranú dĺžku reštitučných konaní
9. 3. 2018Vyhlásenie verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej k súčasnej situácii
19. 1. 2018Štát nesmie ukladať deťom poplatkovú povinnosť, ktorú nedokážu splniť
7. 12. 2017Poďakovanie ľuďom, ktorí ochraňujú základné práva a slobody
9. 11. 2017Deti sa nesmú trestať za chyby rodičov
18. 8. 2017Základné práva na ochranu súkromia a rodinný život musíme uznať a ochraňovať
18. 4. 2016Podnet súdom na začatie konania z úradnej moci
17. 2. 2016Právo voliť patrí všetkým bez rozdielu
10. 2. 2016Sloboda prejavu je jeden z pilierov demokracie
2. 10. 2015Vyhlásenie k stretnutiu ombudsmanov Vyšehradskej štvorky
11. 6. 2015Doba temna na Ústavnom súde SR
27. 5. 2015Verejná ochrankyňa práv preskúma bezbariérovosť na úradoch v spolupráci s verejnosťou
20. 5. 2015Verejná ochrankyňa práv pripomína potrebu prerokovať mimoriadnu správu na schodzi NR SR
13. 5. 2015Stanovisko verejnej ochrankyne práv k začatiu konania Európskej komisie proti Slovenskej republike
7. 4. 2015Úspešné Rómky a Rómov si treba všímať
25. 2. 2015Ochrankyňa plánuje spolupracovať s mimovládnymi organizáciami na prioritách
19. 1. 2015Odvolanie nominovaných zástupcov vo výboroch
28. 10. 2014Vyšetrovanie policajného zásahu v Moldave nad Bodvou pripomína prípad Hedvigy Malinovej
9. 9. 2014Ocenenie profesionálneho postupu polície v Moldave nad Bodvou
22. 7. 2014Nedostupná právna pomoc pre cudzincov
1. 7. 2014Kancelária verejného ochrancu práv zmení adresu
20. 6. 2014Návrh celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike má rezervy
18. 6. 2014Vyhlásenie verejnej ochrankyne práv k 1. výročiu policajného zásahu v Moldave nad Bodvou
Stanovisko verejnej ochrankyne práv k prijatým ústavným zmenám
2. 6. 2014Na deti musíme myslieť po celý rok aj preto, že stále nemajú svojho ombudsmana
20. 5. 2014Ocenenie principiálneho postoja a okamžitej reakcie RTVS k hanlivému prejavu moderátorky
Neodmietajme ochranu základných práv a slobôd občanom Ukrajiny, ktorí nás o takúto ochranu požiadajú
24. 3. 2014Verejná ochrankyňa práv sa pre streľbu do auta s mladými ľuďmi na diaľnici D2 obrátila na prokuratúru aj ministerstvo vnútra
6. 2. 2014Vyhlásenie verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej k uzneseniu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
31. 1. 2014Reakcia verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej na verejné vyjadrenie predsedu NR SR Pavla Pašku o ponuke, aby inštitút verejného ochrancu práv sídlil v Banskej Bystrici
29. 1. 2014Vyhlásenie verejnej ochrankyne práv k dnešnému uzneseniu vlády SR
8. 1. 2014Reakcia verejnej ochrankyne práv na vyjadrenia ministra vnútra po rokovaní vlády
17. 12. 2013Činnosť verejnej ochrankyne práv v roku 2013
16. 12. 2013Vyrozumenia verejnej ochrankyne práv vláde SR
27. 11. 2013Podania verejnej ochrankyne práv na Ústavný súd SR
13. 9. 2013Mimoriadna správa verejnej ochrankyne práv - pracovné stretnutie s mimovládnymi organizáciami
4. 9. 2013Stanovisko verejnej ochrankyne práv k postupu NR SR
2. 7. 2013„Úradom odporúčam, aby moje zistenia nebrali na ľahkú váhu.“
20. 6. 2013(Ne)dostupná právna pomoc pre zaistených cudzincov
31. 5. 2013Na deti nesmieme zabúdať po celý rok
24. 5. 2013Navrhovanie opatrení nám ide lepšie, ako ich realizácia
9. 5. 2013Je nevyhnutné akútne riešiť postavenie zamestnancov krachujúcich firiem
27. 3. 2013Verejná ochrankyňa práv o dodržiavaní ľudských práv
28. 11. 2012Dieťa nemôže byť pre úradníkov len spisom, ktorý skončí v archíve
6. 11. 2012Oneskorená spravodlivosť nie je spravodlivosť
26. 9. 2012Vláda a parlament dostanú správu od verejnej ochrankyne práv
21. 9. 2012Bezbranní zamestnanci a nemohúce úrady v právnom štáte
6. 9. 2012Verejná ochrankyňa práv začala konať v prípade šičiek z vranovskej textilky
5. 7. 2012100 dní verejnej ochrankyne práv
14. 6. 2012Predsedníčka Ústavného súdu prijala verejnú ochrankyňu práv
22 .5. 2012Dubovcová: ako ombudsmanka môžem pomôcť občanom aj súdom
15. 5. 2012Je nešťastné trieštiť sily, keď ide o spoločnú dobrú vec
3. 5. 2012Verejná ochrankyňa práv mieri do regiónov