Predchádzajúca verejná ochrankyňa práv

Mária Patakyová

Vo štvrtom funkčnom období zastávala pozíciu verejnej ochrankyne práv Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., univerzitná profesorka, ktoré bola 29. marca 2017 menovaná do úradu verejnej ochrankyne práv. Funkciu vykonávala do 29. marca 2022.

Celý životopis

Predchádzajúca verejná ochrankyňa práv

Jana Dubovcová

V treťom funkčnom období sa stala verejná ochrankyňa práv bývalá predsedníčka Okresného súdu v Banskej Bystrici a poslankyňa Národnej rady v rokoch 2010-2012 JUDr. Jana Dubovcová, ktorá bola zvolená Národnou radou Slovenskej republiky 76 hlasmi. Svojej funkcie sa ujala zložením sľubu do rúk predsedu Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28. marca 2012. 

Celý životopis

Predchádzajúci verejný ochranca práv

Pavel Kandráč

Historicky prvým verejným ochrancom práv sa stal doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc., ktorý bol zvolený Národnou radou Slovenskej republiky dňa 19. marca 2002. Svojej funkcie sa ujal zložením sľubu do rúk predsedu Národnej rady Slovenskej republiky dňa 27. marca 2002. 

Celý životopis