Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov: „Verejný ochranca práv predkladá národnej rade každý rok v prvom štvrťroku správu o činnosti, v ktorej uvedie svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy a jeho návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov.“

Na základe uvedeného zákonného ustanovenia a v súlade s ním Národnej rade Slovenskej republiky v 1. štvrťroku roka 2024 verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský predkladá Správu o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie kalendárneho roka 2023, v ktorej uvádza svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy a svoje návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov.

Archív výročných správ

RokVýročné správy
2023Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie kalendárneho roka 2023
2022Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie kalendárneho roka 2022
2021Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie kalendárneho roka 2021
2020Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie kalendárneho roka 2020
2019Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie kalendárneho roka 2019
Súčasťou výročnej správy sú Návrhy odporúčaní verejného ochrancu práv Národnej rade Slovenskej republiky predložené v správach za roky 2016 – 2019.
2018Správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2018
2017Správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2017
2016Správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2016
2015Správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2015
Správa Kancelárie verejného ochrancu práv o výsledkoch jej činnosti, hospodárení a podmienkach pre jej činnosť v roku 2015
Príloha č. 1 : Kancelária verejného ochrancu práv, Organizačná štruktúra
Príloha č. 2 : Rezolúcia 1959 (2013) Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
2014Správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2014
Príloha k Správe o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2014
2013Správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2013
Príloha k Správe o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2013
2012Správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2012
Odporúčania verejnej ochrankyne práv adresované poslancom NR SR
01. 05. 2012Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2011 do 31. decembra 2011
20. 05. 2011Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2010 do 28. februára 2011
30. 03. 2010Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2009 do 28. februára 2010
06. 04. 2009Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2008 do 28. februára 2009
26. 03. 2008Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2007 do 29. februára 2008
04. 04. 2007Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2006 do 28. februára 2007
06. 04. 2006Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2005 do 28. februára 2006
06. 09. 2005Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2005 do 31. augusta 2005
29. 03. 2005Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2004 do 28. februára 2005
27. 09. 2004Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2004 do 31. augusta 2004
29. 03. 2004Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2003 do 29. februára 2004
22. 09. 2003Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 27. marca 2002 do 28. februára 2003