Informácie o ochrane osobných údajov (pdf, 276kB)

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov (pdf, 378kB)

Informácie pre dotknutú osobu (uchádzača o štátnu službu) pri získavaní osobných údajov (pdf, 488kB)

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov – Návšteva webovej stránky (pdf, 548kB)

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov – Národný preventívny mechanizmus (pdf, 76kB)