Štátna služba

Podľa § 41 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov výberové konanie vyhlasuje služobný úrad prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli.

Výkon práce vo verejnom záujme

Výberové konanie v zmysle zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje zamestnávateľ v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie.

Výberové konania služobného úradu Kancelárie verejného ochrancu práv môžete nájsť na stránke Centrálneho informačného systému štátnej služby.

Výberové konania pre výkon práce vo verejnom záujme môžete nájsť na pracovnom portáli ->

Informácie pre dotknutú osobu (uchádzača o štátnu službu) pri získavaní osobných údajov (pdf, 488kB)