Ako a kedy vám môžeme pomôcť?

Môžeme vám pomôcť v prípadoch a situáciách, ktoré sú vymedzené ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky a zákona o verejnom ochrancovi práv. Verejný ochranca práv/verejná ochrankyňa práv môže napríklad zasiahnuť v prípade nečinnosti orgánov verejnej správy – tzv. zbytočné prieťahy v konaní, pri žiadaní rôznych príspevkov a podobne. Nemôže vám však pomôcť v prípade problémov so susedskými spormi, zmluvnými vzťahmi, dedičskými konaniami či pôžičkami.