Kancelária verejného ochrancu práv bola zriadená zákonom č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv. Jej účelom je plnenie úloh spojených s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti verejného ochrancu práv. Kancelária je právnickou osobou so sídlom v Bratislave.

Vedúca kancelárie

JUDr. Alexandra Stachová

Na čele kancelárie je vedúci/vedúca kancelárie, ktorého/ktorú vymenúva a odvoláva verejný ochranca práv/verejná ochrankyňa práv. Vedúci/vedúca kancelárie je štátnym zamestnancom/zamestnankyňou. Za svoju činnosť sa zodpovedá verejnému ochrancovi práv/verejnej ochrankyni práv.

Celý životopis

generálny riaditeľ Sekcie ochrany základných práv a slobôd

Mgr. Tomáš Čitbaj

generálna riaditeľka Sekcie riadenia a správy

JUDr. Ing. Janka Milan Laššáková