Od 1. 1. 2011 sú podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinné osoby povinné zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry. Zmluvy od r. 2012 sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.

Rozpočet

Od roku 2006 sa náklady na činnosť verejného ochrancu práv a jeho kancelárie nezabezpečujú zo samostatnej kapitoly štátneho rozpočtu.

Prehľad rozpočtov KVOP po rokoch
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Od roku 2006 sa výdavky na činnosť verejného ochrancu práv a jeho kancelárie nezabezpečujú zo samostatnej kapitoly štátneho rozpočtu.
Záverečný účet 2005
2005
Záverečný účet 2004
2004
Záverečný účet 2003
Späť