Od 1. 1. 2011 sú podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinné osoby povinné zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry. Zmluvy od r. 2012 sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.

Rozpočet

Od roku 2006 sa náklady na činnosť verejného ochrancu práv a jeho kancelárie nezabezpečujú zo samostatnej kapitoly štátneho rozpočtu.

Späť