RokKolektívna zmluva
 2022Kolektívna zmluva pre zamestanancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre zamestnancov v štátnej službe v Kancelárii verejného ochrancu práv na rok 2022
 2021Kolektívna zmluva pre zamestanancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre zamestnancov v štátnej službe v Kancelárii verejného ochrancu práv na rok 2021
 2020Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre zamestnancov v štátnej službe v Kancelárii verejného ochrancu práv na rok 2020
Späť