Vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv na stretnutí s poslucháčmi Bratislavskej vysokej školy práva
8. 10. 2008

Dňa 8. októbra 2008 vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv na prednáške pre poslucháčov piateho ročníka Bratislavskej vysokej školy práva priblížila študentom postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky, jeho pôsobnosť, právomoci, ako aj praktické poznatky z dodržiavania a ochrany základných práv a slobôd na Slovensku.

Ďalšie články
Všetky články