Beseda verejného ochrancu práv s deťmi z materskej školy
11. 3. 2008

Keďže verejný ochranca práv sa stotožňuje s názorom, že výchova k právnemu vedomiu sa začína už v útlom veku, zareagoval pozitívne na žiadosť vychovávateľov zo Súkromnej materskej školy na Nobelovom námestí v bratislavskej Petržalke. Prijal ich vo svojom sídle na Nevädzovej 5 aj s približne dvadsiatkou detí od troch do šiestich rokov. Počas takmer dvojhodinového stretnutia sa verejný ochranca práv porozprával so škôlkármi o ich právach a povinnostiach a vysvetlil im, kedy a v akých situáciách môže deťom pomáhať. Dnešné stretnutie bolo prvé svojho druhu. Skúsenosti, ktoré Kancelária verejného ochrancu práv získala pri jeho organizovaní, využije v budúcnosti pri rozširovaní svojho vplyvu na verejnosť s cieľom zvyšovať jej právne vedomie.

Ďalšie články
Všetky články