Beseda verejného ochrancu práv s občanmi v Nitre
30. 10. 2007

Dňa 30. októbra 2007 sa uskutočnila beseda verejného ochrancu práv s občanmi nitrianskeho regiónu. Hlavnou témou besedy bola problematika postavenia verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky ako aj skúsenosti a poznatky z ochrany a dodržiavania základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb v Slovenskej republike, osobitne so zameraním na práva seniorov. Stretnutie, ktoré Kancelária verejného ochrancu práv organizovala v spolupráci so Správou zariadení sociálnych služieb sa konalo v Centre pre seniorov na Baničovej 12 v Nitre.

Ďalšie články
Všetky články