Beseda verejného ochrancu práv so študentmi Stredného odborného učilišťa obchodného v Bratislave
24. 5. 2007

Dňa 24. mája 2007 sa verejný ochranca práv stretol so študentmi Stredného odborného učilišťa obchodného v Bratislave. Hlavnou témou stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v sídle Kancelárie verejného ochrancu práv v Bratislave bola problematika ochrany základných práv a slobôd v Slovenskej republike a činnosť verejného ochrancu práv, ale aj otázky dodržiavania práv detí podľa Dohovoru o právach dieťaťa.

Ďalšie články
Všetky články