Budem sa zasadzovať za práva seniorov a medzigeneračný dialóg
29. 4. 2023

Pri príležitosti Európskeho dňa solidarity a spolupráce medzi generáciami, som vo štvrtok (27.4.2023) prijal zástupcov seniorských organizácií na Slovensku, ale aj zástupcov mladej generácie.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Fórum pre pomoc starším, Združenia kresťanských seniorov Slovenska, Jednoty dôchodcov Slovenska, AkSenu a Aliancia stredoškolákov.

Ako verejný ochranca práv veľmi citlivo vnímam problematiku seniorov na Slovensku, ale aj nutnosť medzigeneračnej spolupráce. Už ako legislatívec na Ministerstve spravodlivosti SR som mal tú česť tvoriť legislatívu, ktorá pomáha seniorom. Či už to bola novela zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá smerovala proti tzv. šmejdom, novela zavádzajúca ochranu pred tzv. nebankovkami alebo Reforma opatrovníctva dospelých, všade som mal na zreteli princíp ochrany zraniteľných skupín obyvateľstva.

Témou našej debaty bolo nadviazanie intenzívnej spolupráce, vznik ombudsmanskej inštitúcie pre seniorov ako aj spoznanie činnosti jednotlivých organizácií.

Pre seniorov sme pripravili brožúrku, ako a v akých prípadoch im vieme pomôcť pri riešení ich problémov. Teší ma aj záujem spolupracovať prítomných zástupcov mladej generácie.

Toto stretnutie bolo prvé a budeme sa stretávať na pravidelnej báze.

Ďalšie články
Všetky články