Diseminačný expertný workshop
6. 6. 2023

Dnes som sa zúčastnil Diseminačného expertného workshopu „Príručka ľudských práv“, ktorý organizoval Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku/ Slovak Helsinki Committee v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Mal som tu česť vystúpiť v paneli, ktorý sa týkal osobnej slobody. Spolu so mnou diskutoval advokát Michal Davala a generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráž Michal Sedliak.

V rámci môjho diskusného panelového vystúpenia som odbornú verejnosť oboznámil s mojou činnosťou od nástupu do funkcie. Práve aktívny prístup, prístup ombudsmana v teréne, pomáha dôsledne sledovať a upozorňovať na prípadne porušovanie ľudských práv a slobôd občanov. Navštevujem väznice, policajné stanice, útvary zaistenia alebo psychiatrie. Metodika neohlásených kontrolných návštev sa osvedčila a budem v nej s kolegyňami a kolegami pokračovať.

Ďalšie články
Všetky články