Dostupnosť právnej pomoci pre cudzincov
20. 6. 2013

Zmena zákona sťažila a v niektorých prípadoch dokonca úplne zamedzila cudzincom zaisteným na území SR prístup k efektívnej právnej pomoci. Vyplýva to z prieskumu v Útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove a v Sečovciach, ktorý Kancelária verejného ochrancu práv uskutočnila v marci a apríli 2013. „Vzniknutá situácia sa javí ako porušenie platného právneho poriadku SR, ako aj jej medzinárodných záväzkov,“ konštatuje Jana Dubovcová v Správe verejnej ochrankyne práv o dostupnosti právnej pomoci zaisteným štátnym príslušníkom tretích krajín.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe (TU).


V prípade záujmu si úplnú Správu verejnej ochrankyne práv o dostupnosti právnej pomoci zaisteným štátnym príslušníkom tretích krajín môžete prečítať TU.

Ďalšie články
Všetky články