Európska sieť ombudsmanov o vojne v susednej Ukrajine i digitalizácii verejnej správy
2. 5. 2022

Zástupca a zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv sa v uplynulom týždni zúčastnili na medzinárodnej konferencii Európskej siete ombudsmanov.

Počas prvého dňa bola zameraná na tému pomoci ukrajinským utečencom a utečenkám a úlohy ombudsmanských inštitúcií v krízovej vojnovej situácii v susednej Ukrajine. Hovorilo sa o pomoci v rámci EÚ, a to najmä formou dočasnej ochrany utečencom a utečenkám pri ich hromadnom príleve. Nosnou témou bol prístup ľudí na úteku k ubytovaniu, vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a zamestnaniu podľa smernice o dočasnom útočisku.

Silné emócie vyvolali slová ukrajinskej ombudsmanky Ľudmily Denisovej, ktorá vyjadrila vďačnosť európskym inštitúciám, neziskovým organizáciám a európskym občanom a občiankam, ktorí neúnavne pomáhajú ľuďom na úteku. Upozornila na porušovanie ľudských práv počas vojny, a to najmä na násilie páchané na ženách a deťoch a nedobrovoľné premiestňovanie ľudí na územie Ruska. Vyslovila želanie, aby sme v dôsledku sankcií uvalených na Rusko, ktoré majú vplyv aj na Európu, neboli unavení, a aby naša solidarita pretrvávala.

Európski ombudsmani a ombudsmanky sa zhodli na spoločnom cieli – začlenení ľudí na úteku z Ukrajiny do krajín EÚ z dlhodobého hľadiska, a to zabezpečením práva na vzdelanie a efektívnym začlenením na trh práce.

Témou konferencie bola aj digitalizácia verejnej správy, ktorej cieľom má byť jej sprístupnenie a prispôsobenie sa napredujúcim technológiám. Zároveň však nesmie pre ľudí predstavovať prekážky, nemá opomenúť osoby bez prístupu alebo schopností pracovať s digitálnymi technológiami a ani spôsobiť vytratenie osobného kontaktu. Je dôležité, aby sa občania a občianky cítili byť orgánmi reálne vypočutí.

Zástupca a zástupkyňa KVOP počas konferencie neformálne diskutovali aj s bývalým a súčasným prezidentom za Európsky región Medzinárodného ombudsmanského inštitútu Rafaelom Ribóm a Andreasom Pottakisom o situácii týkajúcej sa voľby nového ombudsmana/ky. Obaja vyjadrili presvedčenie, že súčasný stav, kedy je funkcia ombudsmana/ky neobsadená, je neakceptovateľný a v rozpore s tzv. Benátskymi princípmi.

Ďalšie články
Všetky články