Hovoríme naďalej o pôrodoch
12. 5. 2022

Zamestnankyne Kancelárie verejného ochrancu práv dnes zrealizovali prednášku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci ktorej predstavili výsledky výskumu o porušovaní práv žien pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri pôrodoch.

Sme radi, že sa nám aj takýmto spôsobom darí napĺňať jeden z cieľov výskumu, a tým sú scitlivovanie v danej oblasti a edukácia a študentov a študentiek, ktorí tieto informácie môžu v budúcnosti zúročiť vo svojom osobnom aj kariérnom živote. Veríme, že šírenie osvety v tejto téme je jednou z ciest, ako prispievať k zlepšeniu stavu ochrany ľudských práv.

Hovorili sme s nimi o tom, že zdravotná starostlivosť pri pôrodoch v plnej miere nezohľadňuje vedecký a lekársky vývoj pri plnom rešpektovaní práv žien. Predstavili sme najzávažnejšie zistenia výskumu vo vzťahu k porušovaniu práva na ochranu súkromia, práva na informovaný súhlas, na ochranu ľudskej dôstojnosti, rešpektovanie telesnej integrity a psychickej integrity, ako aj na dodržiavanie práva užívať plody vedeckého pokroku a jeho využitia.

Výskumnú správu si môžete prečítať tu.

Prednáška bola realizovaná na pozvanie prodekanky Mariany Szapuovej v rámci kurzu Rodové štúdiá a uskutočnila sa ako súčasť projektu ENLIGHT, do ktorého je zapojená Univerzita Komenského. ENLIGHT združuje 9 univerzít 9 európskych krajín a umožňuje mobilitu študentom a študentkám i zamestnancom a zamestnankyniam Univerzity Komenského. Kancelária verejného ochrancu práv je partnerskou organizáciou Univerzity Komenského v rámci projektu a bola oslovená a zaradená do projektu počas pôsobenia bývalej verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej.

Ďalšie články
Všetky články