Naša inštitúcia sa dodržiavaním práv žien pri pôrodoch zaoberala proaktívne
19. 5. 2022

„Hovorme otvorene o pôrodoch” bola iniciatíva verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej. Bola realizovaná v rokoch 2020 – 2021 a venovala sa v nej ľudskoprávnemu prístupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri pôrodoch.

Podobná téma bola predmetom prieskumu organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť. Zamerala sa v ňom na zisťovanie, ako štát kontroluje dodržiavanie ľudských práv žien pri pôrode a počas tehotenstva. Zo zistení z prieskumu, výsledky ktorého boli prezentované v publikácii „Inštitúcie ako kulisy nespravodlivosti”, podľa organizácie vyplynulo, že zo 112 kontrolných inštitúcií a orgánov mnohé ani nepoznajú svoje kompetencie.

Autorka prieskumu Janka Debrecéniová v rozhovore pre TVNoviny.sk uvádza, že orgány zväčša čakajú na podnety a problematikou sa nezaoberajú systematicky. Zároveň však podotýka, že výnimkou je naša inštitúcia. Tá sa dodržiavaním práv žien pri pôrodoch zaoberala systematicky vo výskume pod názvom Hovorme otvorene o pôrodoch.

Naša výskumná správa bola vydaná v máji 2021, ešte počas pôsobenia bývalej verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej, a je dostupná tu.

Celý rozhovor s Jankou Debrecéniovou, ktorá hovorí o prieskume o kontrole dodržiavania práv žien počas pôrodov, nájdete tu.

Ďalšie články
Všetky články