Najvyšší súd SR a jeho judikatórnu činnosť považujem za významný prvok v ochrane práv a slobôd
11. 1. 2023
Foto: NS SR

Na dnešnom prvom stretnutí s predsedom Najvyššieho súdu SR Jánom Šikutom, podpredsedníčkou súdu Andreou Moravčíkovou a vedúcou Kancelárie Ľubicou Karvayovou som spolu s mojimi kolegami, zdôraznil, že Najvyšší súd SR a jeho judikatórnu činnosť považujem za významný prvok v ochrane práv a slobôd, osobitne vlastníckeho práva, osobnej slobody či ochrany ľudskej dôstojnosti a osobnej cti. Význam Najvyššieho súdu sa zvyšuje v aktuálnej celospoločenskej situácii vnímajúc vzrastajúce obavy obyvateľstva o zabezpečenie základných životných potrieb v súvislosti s poklesom reálnych príjmov a prehlbujúcou sa chudobou. 

Zhodli sme sa, že kvalitná ochrana práv a slobôd je znakom zdravej demokracie a mali by sme sa o ňu snažiť spoločne. Práve úzkou spoluprácou môžu obe inštitúcie výrazne prispieť ku skvalitňovaniu ochrany základných práv a slobôd. Ako uviedol predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta: „Celospoločenské dianie jasne ukazuje, že rozsah ich uznania a rešpektovania si zaslúži našu pozornosť. Garantovanie základných ľudských práv a slobôd by malo byť samozrejmosťou, je našou povinnosťou, povinnosťou justičných autorít urobiť preto všetko.“

Ďalšie články
Všetky články