Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia
9. 9. 2012

Slovensko dnes spomína na obete holokaustu a rasového násilia. Tento Pamätný deň zároveň vyzýva k zápasu proti všetkým prejavom rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek formy útlaku a diskriminácie. Práve 9. september sa totiž v roku 1941 neslávne zapísal do histórie Slovenska, a to schválením tzv. Židovského kódexu.

Išlo o vládne nariadenie o právnom postavení Židov, ktoré ich nekompromisne pripravilo nielen o základné občianske a ľudské práva, ale aj o majetok. Väčšina Židov tak bola odkázaná na pomoc od štátu, ktorý následne ich situáciu „riešil“ deportáciami. Prvý transport vypravili v marci 1942 z Popradu a slovenská vláda za deportáciu každého jedného Žida zaplatila 500 ríšskych mariek, tak ako to požadovalo Nemecko. Celkovo bolo z územia vtedajšieho Slovenska deportovaných približne 70.000 Židov.

Ďalšie články
Všetky články