Ako na to?
Z podnetu musí byť zrejmé akej veci sa týka, proti ktorému orgánu verejnej správy smeruje, čoho sa podávateľ domáha.
V záujme urýchlenia preskúmavania podnetu súčasne odporúčame doložiť kópie všetkých dokladov, ktoré podávateľ podnetu má k dispozícii, a ktoré preukazujú jeho tvrdenia.
Upozornenia
  • Z podnetu musí byť zrejmé akej veci sa týka, proti ktorému orgánu verejnej správy smeruje, čoho sa podávateľ domáha,
  • v styku s verejným ochrancom práv môžete používať svoj materinský jazyk, za účelom urýchlenia preskúmavania Vášho podnetu Vás prosíme, aby ste doložili všetky doklady (v kópiách), ktoré preukazujú Vaše tvrdenia,
Osobné informácie
Kontaktné údaje
Informácie o podnete
Prílohy
Veľkosť prílohy v podnete nesmie presiahnuť 10 MB.
** Z takto označených údajov musíte vyplniť buď e-mail alebo meno, priezvisko, adresu a mesto.