Poradňa Kancelárie verejného ochrancu práv v Slovenskom rozhlase
5. 2. 2008

Pravidelne prvý utorok v mesiaci poskytuje Kancelária verejného ochrancu práv v rámci vysielania Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Slovensko usmernenia poslucháčom v konkrétnych právnych problémoch. Obsahom februárovej relácie, vysielanej dňa 5. februára 2008 boli o.i. aj otázky súvisiace s dedením majetku. Právnička Kancelárie verejného ochrancu práv priblížila aj problematiku poberania rodičovského príspevku a nároku na životné minimum. Poradňa je vysielaná vždy po 9-tej hodine a v repríze po 15-tej hodine.

Ďalšie články
Všetky články