Poradný výbor RE odporúča posilniť kompetencie verejného ochrancu práv
24. 6. 2022

Nedávno vyšla správa poradného Výboru Rady Európy pre Rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín. Zistenia sa zakladajú okrem iného aj na informáciách, ktoré výbor získal priamo od vládnych a mimovládnych zdrojov počas návštevy Slovenska v septembri minulého roka. S delegáciou sa v tom čase stretli aj zástupcovia a zástupkyne Kancelárie verejného ochrancu práv. Správu aj v slovenskom jazyku nájdete tu.

Okrem zistení týkajúcich sa práv národnostných menších a právneho a inštitucionálneho rámca boja proti diskriminácii, výbor odporučil aj prijatie okamžitých opatrení týkajúcich sa inštitúcie verejného ochrancu práv.

Výbor vyzýva slovenské orgány, aby:

  • verejnému ochrancovi práv poskytli dostatočné ľudské a finančné zdroje umožňujúce efektívne plniť funkciu inštitúcie,
  • posilnili nezávislosť inštitúcie v súlade s medzinárodnými štandardmi,
  • venovali zvýšenú pozornosť rozhodnutiam, správam a otázkam verejného ochrancu práv týkajúcim sa národnostných menšín a prijali včasné následné opatrenia,
  • rozšírili mandát inštitúcie poskytnutím aktívnej legitimácie v súdnom konaní a prístupu k utajovaným dokumentom, poskytnutím prístupu k zrýchlenému konaniu pred Ústavným súdom,
  • posilnili oprávnenie verejného ochrancu práv na vyšetrovanie prípadov údajnej policajnej brutality.

Posilnenie mandátu a vytvorenie priestoru pre lepšiu akceptáciu záverov verejného ochrancu práv považujeme za dôležité z pohľadu dlhodobého fungovania inštitúcie. Zároveň však v tejto súvislosti nemožno opomenúť fakt, že v Slovenskej republike je v súčasnosti mandát verejného ochrancu práv neobsadený. Preto v súčasnosti kompetencie, ktoré mu zveruje ústava a zákon, nemá kto vykonávať.

Ďalšie články
Všetky články