Právnička Kancelárie verejného ochrancu práv v relácii STV
2. 10. 2008

Vo štvrtok 2. októbra 2008 v čase od 18.00 hod. do18.30 hod. bola právnička Kancelárie verejného ochrancu práv hosťkou v publicistickej relácii Slovenskej televízie FOKUS-rodina a práca. Hlavnou témou relácie bola problematike sociálnych dávok.

Právnička kancelárie oboznámila s najčastejšími námietkami občanov, týkajúcimi sa najmä prieťahov v konaní pri priznávaní invalidných dôchodkov a objektívnosti posudzovania invalidity a prezentovala poznatky verejného ochrancu práv získané pri preskúmaní podnetov občanov v oblasti sociálneho poistenia so zameraním na priznávanie invalidných dôchodkov a  návrhy na riešenie problémov v tejto oblasti.

Ďalšie články
Všetky články