Na príspevok za zásluhy v športe by mali mať nárok aj športovci a športovkyne so zdravotným postihnutím
Práva ľudí so zdravotným postihnutím
Príspevky
Prípady športovcov a športovkýň, ktorým neboli priznané príspevky za zásluhy v športe

V roku 2021 nás oslovili aj úspešní slovenskí športovci so zdravotným postihnutím, ktorí sa cítili diskriminovaní zákonom o príspevku za zásluhy v športe. Tento pomerne nový zákon ustanovuje, že športovci či športovkyne, ktorí/é získali medailu na významných medzinárodných športových podujatiach, majú na takýto príspevok nárok. Medzi takéto podujatia zaraďuje zákon rovnako olympijské hry, ako aj ich ekvivalent pre ľudí so zdravotným postihnutím – paraolympijské hry, prípadne deafolympijské hry pre osoby so sluchovým postihnutím.

Tento ekvivalent však nie je priznaný napríklad šachovej olympiáde, na čo reagoval úspešný šachista so zrakovým postihnutím, ktorý získal medailové ocenenie v tejto súťaži. Aj keď sa spomenutou snahou zaradiť ekvivalenty pre osoby so zdravotným postihnutím zákonodarca snažil o rovnostársky prístup, nebol dotiahnutý do dôsledkov, keďže okrem šachových olympiád pre ľudí so zrakovým a sluchovým postihnutím neboli zaradené ani Svetové hry špeciálnych olympiád, kde súperia aj osoby s intelektovým postihnutím.

Bolo sklamaním, že so závermi ohľadom potreby zmeny legislatívy sa ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu nestotožnilo.

Foto: Unsplash