Použitím neprimeraných donucovacích prostriedkov dochádza k porušovaniu práv
Práva ľudí obmedzených na slobode
Donucovacie prostriedky
Prípady, v ktorých silové zložky použili neprimerané donucovanie prostriedky

Medzi časté podania patria neprimerane použité donucovacie prostriedky zo strany silových zložiek. Takým prípadom bolo napríklad neodôvodnené použitie hmatov, chvatov a pút počas domovej prehliadky a zadržania ženy útlej postavy vo vyššom veku. Okolnosti zadržania neboli brané do úvahy a donucovacie prostriedky neboli nevyhnutné.

V ďalšom prípade bol podávateľ počas zadržania zbitý „kukláčmi“ napriek tomu, že ich výzvy podľa jeho tvrdení rešpektoval, na čo zasahujúci policajti spomínajú opačne a tvrdia, že kládol odpor. V týchto prípadoch je však na zodpovednosti polície, aby preukázala, že použitie sily bolo oprávnené. To policajný zbor dôveryhodne nepreukázal, preto verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová dospela k záveru, že podávateľove práva boli porušené.

Tretí podnet sa týkal zlého zaobchádzania počas eskorty na pojednávanie, počas ktorej boli poškodenému zlomené viaceré rebrá. Na podporu jeho tvrdení hovorili lekárske správy, ako aj vyjadrenia spoluväzňa. ÚVV Leopoldov neposkytol hodnoverné vysvetlenie udalosti, ktoré by vyvrátilo podozrenia, a preto verejná ochrankyňa práv konštatovala porušenie podávateľových práv. ÚVV Leopoldov prijal jej návrhy na opatrenia.

Všetkým podobným situáciám porušenia ľudských práv silovými zložkami sa dá predchádzať a dôkladne ich prešetriť pomocou opatrení, na ktoré dlhodobo apelujeme. Prvým je používanie telových kamier, vďaka ktorým sa môže dokázať, či bolo použitie sily primerané. Na túto požiadavku upozorňovala bývalá ombudsmanka Mária Patakyová od nástupu do funkcie rovnako ako jej predchodkyňa Jana Dubovcová.

Druhým opatrením je posilnenie nezávislosti Úradu inšpekčnej služby, ktorého úlohou je preskúmavanie policajných postupov. Napriek odporúčaniam verejnej ochrankyne práv bol poslednou novelou zákona o štátnej službe príslušníkov policajného zboru výberový proces riaditeľa tohto úradu zverený výhradne do rúk ministra vnútra, čo znižuje nezávislosť tejto inštitúcie a považujeme to za krok späť.

Foto: Unsplash