Sociálna poisťovňa vrátila podávateľke po našom zásahu 2 000 eur
Príspevky
Prípady, v ktorých Sociálna poisťovňa vyplatila podávateľkám peniaze, o ktoré by inak prišli

Častým problémom, s ktorým sa na nás obracajú občania a občianky, sú námietky voči výške dôchodku. Rovnako tomu bolo aj v roku 2021, konkrétne išlo napríklad o prípad podávateľky, ktorá medzi rokmi 1991 až 1994 viedla súdny spor so zamestnávateľom o neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Súd zamestnávateľovi prikázal vyplatiť náhradu za toto obdobie, avšak na dôchodkovom poistení sa táto náhrada neodzrkadlila.

Na podávateľkin podnet a náš dopyt prehodnotila Sociálna poisťovňa svoje rozhodnutie nevyplácať dôchodkové poistenie z tohto obdobia. Poberateľke dôchodku spätne vrátila rozdiel sumy dôchodkovej dávky, čo v súčte od roku 2010 predstavovalo vyše 2 000 eur.

V inom prípade poberala podávateľka dlhodobo invalidný dôchodok a časom požiadala o starobný dôchodok. Pri konaní jej bolo priznané aj obdobie 146 dní, ktoré nebolo zahrnuté v predošlom poberaní invalidného dôchodku, čím prišla o 1 % priemerného mesačného zárobku. Sociálna poisťovňa zistila, že o tomto období vedela už pri rozhodovaní o invalidnom dôchodku v roku 1991 a malo byť podávateľke započítané už vtedy. Pristúpilo sa tak k úprave sumy dôchodku, a to aj spätne, už od roku 1991.

Foto: Unsplash