Regionálne pracovisko verejného ochrancu práv v Poprade pravdepodobne končí
4. 1. 2008

Napriek pretrvávajúcemu záujmu obyvateľov Popradu a okolia o stretnutia s verejným ochrancom práv a právnikmi jeho kancelárie toto regionálne pracovisko po viac ako štyroch rokoch pravdepodobne skončí svoju činnosť. Dôvodom je odpredaj časti budovy mestského úradu, v ktorej mali občania možnosť každý tretí štvrtok v mesiaci prísť sa bezplatne poradiť alebo požiadať o pomoc pri riešení svojich právnych problémov.

Popradská samospráva navrhuje uzatvorenie zmluvy o prenájme priestorov na dobu určitú. Tento neštandardný postup je pre Kanceláriu verejného ochrancu práv neprijateľný aj vzhľadom na to, že 11 regionálnych pracovísk funguje na princípe služby občanovi, tak zo strany verejného ochrancu práv, ako aj spolupracujúcich orgánov verejnej správy.

Regionálne pracoviská vznikli z vlastnej iniciatívy Pavla Kandráča, nad rámec pôsobnosti inštitútu verejného ochrancu práv a bez nároku na zvýšený prísun finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu s cieľom zvyšovať právne vedomie občanov. Pavel Kandráč si myslí, že s verejným ochrancom práv a jeho vyslancami, právnikmi, by mal mať príležitosť stretnúť sa každý občan bez ohľadu na to, v ktorej časti Slovenska žije, aj vtedy, ak mu to nedovoľuje zdravotný stav, čas alebo nemá peniaze na cestu do jeho bratislavského sídla. Túto myšlienku začal uplatňovať v praxi už v prvom roku svojho prvého funkčného obdobia.

Poprad bol vlani po Prešove najvyťaženejším regionálnym pracoviskom verejného ochrancu práv, jeho služby využilo približne 100 Popradčanov alebo ľudí z okolia. Od októbra 2003 pomohol verejný ochranca práv a právnici jeho kancelárie takmer 450-tim tamojším občanom formou vybavenia ich podnetu alebo bezplatného právneho usmernenia. Kde vzniknú ďalšie regionálne sídla verejného ochrancu práv závisí od ústretovosti miestnych orgánov verejnej správy a práve bezplatne poskytnutých priestorov.

Ďalšie články
Všetky články