Správa Kancelárie verejného ochrancu práv za obdobie kalendárneho roka 2020

Verejný ochranca práv predkladá Správu o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie kalendárneho roka 2020, v ktorej uvádza svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy a svoje návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov.

Dokumenty na stiahnutie: