Slovensko bude bez ombudsmana či ombudsmanky viac ako päť mesiacov, voľba sa znova posúva
9. 6. 2022

Voľba nového verejného ochrancu alebo ochrankyne práv sa opäť posúva, tentokrát až na septembrovú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár dnes opakovane rozhodol o presunutí termínu na predkladanie návrhov kandidátov a kandidátok na nového ombudsmana alebo ombudsmanku. Novým dátumom predkladania návrhov mien kandidátov a kandidátok je 26. august 2022 a samotná voľba bude realizovaná na schôdzi, ktorá sa začne 13. septembra 2022.

Ako sme vás informovali, podklady k podnetom na posúdenie budúcim ombudsmanom alebo ombudsmankou v Kancelárii verejného ochrancu práv stále spracovávame, pripravujeme právne analýzy, avšak ich finálne posúdenie a podpis si počkajú na nového verejného ochrancu alebo ochrankyňu práv.

O pribúdajúcich podnetoch určených na podpis na stole budúceho ombudsmana alebo ombudsmanky vás budeme priebežne informovať. K dnešnému dňu ich je bezmála 200.

Ďalšie články
Všetky články