Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Názov:
Sídlo:
IČO:
Telefónny kontakt:
E-mail:
Web:

Kancelária verejného ochrancu práv
Grösslingová 35, 811 09 Bratislava
36 064 041
(+421) 2 323 63 705
sekretariat@vop.gov.sk
www.vop.gov.sk

Čo sú cookies?

Pre pro-užívateľské webové stránky a prispôsobenie prevádzky našich webových stránok Vašim potrebám, náš portál používa súbory cookies. Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na Vašom počítači ukladá lokálne, keď navštívite webové stránky. Súbory cookie nám tiež umožňujú analyzovať používanie našich webových stránok. Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán – vrátane stránok poskytovateľov analýzy. Podrobné informácie o súboroch cookies a ich fungovaní nájdete na stránke www.aboutcookies.org.

Aké cookies používame a prečo?

Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky a bezpečný prístup k webovej stránke. Naša webová stránka nemôže bez týchto cookies fungovať. K takémuto spracúvaniu údajov dochádza v súlade s ustanovením § 108 ods. 9 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 533/2021 Z. z.. Údaje nebudú zdieľané s tretími stranami ani prenášané do tretích krajín alebo medzinárodných organizácii.

NázovPoskytovateľÚčelTypLehota uloženia
cookie_cnsntvop.gov.skpoužívame na uloženie záznamu o vykonanom nastavení cookiesHTTP Cookiemax. po dobu 5 rokov
pll_languagevop.gov.skpoužívame na identifikáciu zvoleného jazykaHTTP Cookiemax. po dobu 5 rokov
Ako kontrolovať súbory cookies?

Nakoľko ide o technické cookies, nie je možné súbor cookies vymazať.

Ako je možné zmeniť nastavenia cookies?

Cookies môžete prijať alebo odmietnuť – vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie webových stránok – výberom vhodných nastavení pre váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač, aby vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať.

Viac informácii o tom, ako je možné spravovať cookies policy najviac používanými prehliadačmi sa dozviete:

V prípade ďalších otázok a otázok týkajúcich sa Vašich práv kontaktujte zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@vop.gov.sk

Nastavenie tzv. „analytických cookies“

Môžete tiež zamedziť tomu, aby Vaše anonymné prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. Vezmite prosím na vedomie, že využívame služby poskytovateľov analytických cookies uvedených nižšie. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov týmito poskytovateľmi a možnostiach zákazu používania ich cookies môžete získať na nasledujúcich odkazoch:

Google Analytics

Tlačidlá sociálnych sietí

Používame taktiež tlačidlá sociálnych sietí, ktoré užívateľom umožňujú webové stránky zdieľať alebo ich ukladať do záložiek. Ide o tlačidlá, ktoré odkazujú na stránky sociálnych sietí prevádzkované tretími stranami, ktoré môžu načítať údaje o Vašich aktivitách na internete vrátane tejto Webovej stránky. Prečítajte si, prosím, podmienky používania týchto internetových stránok, aby ste presne porozumeli tomu, ako tieto stránky Vaše údaje využívajú a zistili, ako môžete zamedziť ukladaniu týchto údajov alebo ako ich môžete vymazať.

Toto Oznámenie o používaní súborov cookies môžeme podľa nášho uváženia z času na čas upraviť alebo doplniť. V prípade, ak dôjde k zmene alebo doplneniu tohto Oznámenia o používaní súborov cookies, zmení sa aj dátum poslednej revízie uvedenej v dolnej časti tejto stránky, pričom takto upravené alebo doplnené Oznámenie o používaní súborov cookies bude vo vzťahu k Vám a Vašim informáciám účinné od tohto dátumu. Odporúčame Vám pravidelne kontrolovať toto Oznámenie o používaní súborov cookies, aby ste mali prehľad o tom, akým spôsobom súbory cookies používame.

Dátum revízie: 1. 2. 2022