Spomienkový koncert pri príležitosti 78. výročia od oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau
29. 1. 2023
Foto: Múzeum holokaustu v Seredi

Holokaust. Slovo, ktoré sa dostalo do slovníkov po tisícročiach existencie človeka. Len jedno slovo, ktoré však v sebe ukrýva milióny tragických osudov. Osudov konkrétnych ľudí – rodičov, susedov, priateľov a známych. Miliónov mužov, žien i detí. Nešlo o príbehy, ktoré písal sám život. O osude plnom perzekúcií a poníženia rozhodovala štátna moc. Štátna moc, ktorá autoritatívnym spôsobom rozdelila ľudí na tých správnych a tých, ktorí si nezaslúžili rozhodovať o sebe samých, vlastniť majetok, byť rovnoprávnym občanom. Nezaslúžili si ani len to jediné, najzákladnejšie ľudské právo – právo na život.

Jednou z pietnych akcií pri príležitosti Medzinárodného dňa obetí holokaustu bol aj „Spomienkový koncert pri príležitosti 78. výročia od oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau dňa 27. januára 1945“, ktorý sa konal v sobotu 28. januára 2023 v Múzeu holokaustu v Seredi. Úctu všetkým obetiam najväčšej genocídy v dejinách ľudstva vyjadrila svojou účasťou aj Kancelária verejného ochrancu práv, v zastúpení vedúcou Kancelárie Alexandrou Stachovou.

Ďalšie články
Všetky články