Správa MZV USA o stave ľudských práv vo svete za rok 2021
20. 4. 2022

Správa o stave ľudských práv vo svete, ktorú každoročne zverejňuje Ministerstvo zahraničných vecí USA, sa týka bezmála 200 štátov sveta. Časť venovaná Slovenskej republike obsahuje najmä výpočet nedostatkov Slovenskej republiky v oblasti ľudských práv, pričom za najzásadnejšie problémy považuje korupciu či násilie a hrozby násilia voči Rómom, ostatným etnickým menšinám a LGBTIQ+ osobám.

Správa čerpá aj zo záverov a zistení Kancelárie verejného ochrancu práv z obdobia pandémie, kedy náš úrad upozorňoval na prax uzatvárania celých marginalizovaných rómskych osád, ako aj zavedenie povinnej štátnej karantény. V správe je tiež spomenuté rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý v podstatnej časti vyhovel návrhu verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej, kedy Ústavný súd vyslovil protiústavnosť štátnej karantény a kompetencie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a hygienikov, ktoré im umožňovali prijímať akékoľvek pandemické opatrenia bez jasného vymedzenia.

Správa sa venuje aj aktivitám Kancelárie verejného ochrancu práv počas pandémie, ktoré súviseli s pôrodnou starostlivosťou (napr. právo na prítomnosť sprevádzajúcej osoby počas pôrodu). Spomenutý je tiež prieskum zameraný na dodržiavanie práv žien pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri pôrodoch, ktorý Kancelária zverejnila v máji v roku 2021. Tento poukázal na závažné porušovanie práva na ochranu súkromia, dôstojnosti a rešpektovania telesnej a psychickej integrity rodičiek.

Správa tiež poukazuje na angažovanosť a aktivity Kancelárie spolu s občianskou spoločnosťou a medzinárodnými organizáciami v súvislosti so sterilizáciami v rozpore s právom, ktoré sa týkali prevažne rómskych žien. Táto angažovanosť vyústila do ospravedlnenia vlády, čo predstavuje prvý krok na ceste k satisfakcii. Kompletnú správu MZV USA o stave ľudských práv vo svete za rok 2021 si môžete prečítať tu.

Ďalšie články
Všetky články