Stretnutie verejného ochrancu práv so žiakmi a študentmi Spojenej školy na Tilgnerovej ulici v Bratislave
23. 4. 2008

Dňa 23. apríla 2008 diskutoval verejný ochranca práv Pavel Kandráč o právach detí a ich ochrane so žiakmi a študentmi  Spojenej školy na Tilgnerovej ulici v Bratislave, kde zároveň začal realizovať projekt Kancelárie verejného ochrancu práv, ktorý ráta s ustanovením spolupracovníkov verejného ochrancu práv z radov detí v školách i v iných zariadeniach určených pre deti.  Verejný ochranca práv pri tejto príležitosti ocenil tri najlepšie eseje študentov  na témy „Civilizovaní ľudia by nemali stavať múry…“ a „Nechcem s Tebou sedieť v jednej lavici,  lebo si…“.

Ďalšie články
Všetky články