Vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv na seminári k problematike korupcie
31. 1. 2008

Dňa 31. januára 2008 vystúpila vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv na seminári, realizovanom v rámci projektu technickej spolupráce Centru právnej pomoci pre poskytovanie právnej pomoci v prípadoch preukazujúcich korupčné správanie. Seminár sa konal v kongresovom centre hotela Gala v Banskej Bystrici.

Ďalšie články
Všetky články