Verejného ochrancu práv prijali do Európskej siete detských ombudsmanov
26. 3. 2008

Verejný ochranca práv Pavel Kandráč získal pridružené členstvo v Európskej sieti detských ombudsmanov (ENOC).

Vstup do tejto významnej a vplyvnej medzinárodnej organizácie umožní Slovenskej republike využívať skúsenosti špecializovaných inštitúcií na ochranu práv detí a zapojiť sa do koordinovaných aktivít v tejto oblasti, vrátane monitorovania implementácie Dohovoru OSN o právach detí. Plné členstvo v Európskej sieti detských ombudsmanov (ENOC) má v súčasnosti 33 inštitúcií z 24 štátov Rady Európy.

Jedným z kritérií na udelenie plného členstva je zriadenie osobitného útvaru, výlučne zameraného na problematiku ochrany práv detí. Verejný ochranca práv v tejto súvislosti pripomína, že v súčasnosti už prijíma aj sťažnosti priamo od detí a do budúcnosti sa nebráni ani ďalšiemu rozšíreniu svojej pôsobnosti a právomocí, samozrejme s podmienkou adekvátneho personálneho a finančného posilnenia Kancelárie verejného ochrancu práv.

Ďalšie články
Všetky články