Verejný ochranca práv na zasadnutí ústrednej rady Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Martine
1. 10. 2008

V stredu 1. októbra 2008 sa verejný ochranca práv zúčastnil zasadnutia Ústrednej rady Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Martine, na ktorom prezentoval svoje poznatky o dodržiavaní práv a slobôd osôb so zdravotným postihnutím. Stretnutie bolo ďalším krokom v spolupráci, v rámci ktorej už Kancelária verejného ochrancu práv participovala na vzdelávaco-informačných aktivitách Slovenského zväzu zdravotne postihnutých spracovaním osobitného informačného materiálu širokej verejnosti, ktorej sa daná problematika týka.

V rámci diskusie sa prítomní venovali aj otázkam posudzovania zdravotného stavu lekármi – zamestnancami Sociálnej poisťovne, ktorých posudok občania nepovažujú za objektívny. Slovenský zväz zdravotne postihnutých podporuje návrh verejného ochrancu práv vytvoriť nezávislú odbornú inštitúciu, ktorá bude uskutočňovať posudzovanie zdravotného stavu pri nároku na invalidný dôchodok, ale aj pri kompenzáciách ťažkého zdravotného postihnutia. Rovnako účastníci stretnutia vyslovili podporu dôslednému presadzovaniu princípu dobrej správy v konaní orgánov verejnej správy v Slovenskej republike.

Ďalšie články
Všetky články