Verejný ochranca práv vystúpil v pléne Národnej rady Slovenskej republiky so Správou o činnosti
21. 5. 2008

Dňa 21. mája 2008 verejný ochranca práv na 21. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky uviedol svoju Správu o činnosti.  Správu o činnosti, ktorú verejný ochranca práv podľa ustanovenia § 23 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov predkladá národnej rade každý rok v prvom štvrťroku, uviedol už v poradí šiesty krát. V pravidelných správach o činnosti uvádza svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy ako aj návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov.

Ďalšie články
Všetky články