Výbor OSN vyzýva Slovensko, aby odstránilo segregáciu
21. 9. 2022

Výbor OSN na odstránenie rasovej diskriminácie (CERD) v najnovšej správe navrhuje Slovenskej republike odporúčania na ochranu základných práv marginalizovaných rómskych komunít.

Viacerými oblasťami, ktoré výbor uvádza, sa zaoberali aj bývalé verejné ochrankyne práv. Ide napríklad o:

  • sterilizácie v rozpore s právom, ktoré sa týkajú prevažne rómskych žien,
  • dostupnosť bývania a pitnej vody,
  • segregáciu rómskych žien pri pôrodoch,
  • plošné uzatváranie celých obydlí počas pandémie,
  • diskrimináciu a segregáciu vo vzdelávaní.

Vývoj v týchto oblastiach neustále sledujeme. Napríklad za sterilizácie v rozpore s právom sa vláda síce minulý rok ospravedlnila, no doteraz v praxi nefunguje mechanizmus odškodnenia. Jeho včasné zavedenie v zisteniach odporúča aj výbor OSN. Budeme sledovať kroky nového ministra spravodlivosti, ktorého rezort má v kompetencii nápravu zabezpečiť.

Rovnako budeme sledovať, či štát plní aj ďalšie odporúčania výboru. Spomenieme napríklad intenzívnejšie zabezpečenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a rovnosti príležitostí pre rómske deti či opatrenia na predchádzanie nútenému vysťahovaniu.

Kompletné zistenia a odporúčania výboru nájdete tu.

Ďalšie články
Všetky články