Vyjadrenie pre TV Markíza. Reportáž: Na dôchodok čakajú aj vyše roka. Sociálna poisťovňa má problém zmestiť sa do zákonných lehôt
23. 5. 2023

V správe o činnosti za rok 2022 som skonštatoval prieťahy zo strany Sociálnej poisťovne pri priznávaní dôchodkov obyvateľom. Vidím výrazné nedostatky, o ktorých som hovoril aj pre TV Markíza v predmetnej reportáži.

Reportáž TV Markíza

Ďalšie články
Všetky články