Začali sme neohlásenú kontrolnú návštevu v Ústave policajného zaistenia pre cudzincov Sečovce
5. 6. 2023

Pre intenzívnu trojdňovú návštevu som sa rozhodol na základe sťažností, ktoré mi osobne avizovali cudzinci počas mojej neohlásenej návštevy 13. apríla 2023. Vtedy som mal možnosť sa s cudzincami porozprávať bez prítomnosti policajtov. Z úst cudzincov vtedy zazneli sťažnosti na neprimerané používanie obmedzovacích a donucovacích prostriedkov zo strany policajtov (napríklad preventívne používanie slzotvorného plynu), na nemožnosť kontaktovať blízke osoby v cudzine alebo na neumožnenie spojiť sa listom s Kanceláriou verejného ochrancu práv.

Osobitne budem skúmať v akom rozsahu sa používajú tzv. samotky (priestory s oddeleným režimom zaistenia). Hneď v apríli som požiadal vedenie útvaru o zaslanie celej relevantnej dokumentácie. Tú sme dostali a podľa nej budeme viesť hĺbkovú kontrolu. O výsledkoch a prípadných navrhnutých opatreniach budem informovať ministra vnútra, Prezídium Policajného zboru a verejnosť. Ak si zistenia vyžiadajú návrh legislatívnych zmien, tieto odporučím poslankyniam a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.

Tlačová správa

Ďalšie články
Všetky články