Ženám sterilizovaným v rozpore s právom patrí satisfakcia
29. 4. 2022

Všímame si a oceňujeme osobný záujem pani prezidentky ako najvyššieho ústavného činiteľa o problematiku sterilizácií uskutočnených v rozpore so zákonom.

Na dlhodobo neriešený problém upozorňovala aj bývalá verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová už od roku 2018, kedy vydala právne stanovisko, v ktorom konštatovala porušenie práv dotknutých žien a odporúčala vykonať kroky na zabezpečenie nápravy. Vo veci opakovane komunikovala s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a niekoľkokrát sa osobne stretla so ženami, ktorým bola vykonaná sterilizácia v rozpore s právom.

Pozitívom v danej problematike je minuloročné ospravedlnenie vlády dotknutým ženám, zároveň je však potrebné aj vykonanie ďalších krokov na zabezpečenie nápravy a satisfakcie.

Veríme, že stretnutie pani prezidentky s dotknutými ženami a Poradňou pre občianske a ľudské práva pripomenie zodpovedným inštitúciám potrebu dokončenia procesu tvorby mechanizmu odškodnenia ako doposiaľ nenaplneného záväzku voči obetiam nezákonných sterilizácií a do ďalšieho procesu tvorby mechanizmu odškodnenia vnesie konkrétnejšie kontúry.

Viac v príspevku Poradne pre občianske a ľudské práva.

Ďalšie články
Všetky články