Zo stretnutia s osobitnou zástupkyňou generálneho tajomníka Rady Európy pre migráciu a utečencov
4. 5. 2022

V Kancelárii verejného ochrancu práv sme prijali osobitnú zástupkyňu generálneho tajomníka RE pre migráciu a utečencov Leylu Kayacik spolu s jej kolegyňami a kolegom.

Počas svojej návštevy sa stretávajú okrem inštitúcie verejného ochrancu práv aj s medzinárodnými organizáciami a mimovládnym sektorom, a to nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Zaujímajú sa o problémy súvisiace s migráciou, medzi ktoré patria aj násilie na ženách či obchodovanie s ľuďmi.

V kontexte pomoci ľuďom na úteku z Ukrajiny sme diskutovali o aktuálnych výzvach, pred ktorými stojí Slovenská republika. Hovorili sme aj o zraniteľných skupinách ľudí, medzi ktoré patria ženy, deti, osobitne deti bez sprievodu či ľudia z marginalizovaných rómskych komunít. Tematicky sme sa zamerali na prístup k zdravotnej starostlivosti, k vzdelávaniu detí a ich zahrnutiu do školského systému. Témou bola aj psychologická podpora, a to nielen detí, ale aj dospelých.

Návštevu sme informovali o našich aktivitách na pomoc ľuďom na úteku ešte počas pôsobenia bývalej verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej. Okrem toho, že sme navštívili dočasný tábor v Humennom, hranicu vo Vyšnom Nemeckom a zariadenie v Gabčíkove, zverejnili sme aj informačný materiál o našej pôsobnosti v ukrajinskom jazyku. Situáciu naďalej monitorujeme na výjazdoch a pracujeme v rámci našich kompetencií, ktoré sú však v dôsledku nezvolenia nového verejného ochrancu/ochrankyne práv limitované.

Delegácia sa intenzívne zaujímala o dôvody neobsadenia funkcie ombudsmana alebo ombudsmanky a aktuálne fungovanie inštitúcie. Informovali sme ju, že právnici a právničky na podnetoch pracujú, avšak finálne zhodnotenie podnetu, vrátane návrhov odporúčaní na nápravu si počká na novú osobu na pozícii ombudsmana alebo ombudsmanky. Medzitým sa podnety budú zbierať na jeho/jej stole.

Na záver stretnutia sme sa dohodli, že sa vo vyššie zmienených veciach budeme naďalej vzájomne informovať.

Ďalšie články
Všetky články