Návrh na Ústavný súd SR na začatie konania o súlade ustanovenia § 10 ods. 11 a § 10 ods. 18 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov s Ústavou SR

Verejná ochrankyňa práv sa na Ústavný súd SR obrátila dňa 4.11.2020 s návrhom na začatie konania o súlade ustanovenia § 10 ods. 11 a § 10 ods. 18 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov s Ústavou SR.

Verejná ochrankyňa práv dospela k záveru, že nerovnosť vo vzťahu k výške materského medzi policajtmi a inými zamestnancami s rovnakými príjmami a odvodmi nemá žiadne racionálne odôvodnenie, má charakter svojvôle a je výsledkom dlhodobého legislatívneho opomínania potreby zvyšovania úrovne sociálneho zabezpečenia policajtov pri zvyšovaní celkovej úrovne sociálneho zabezpečenia ostatných zamestnancov.

Ústavný súd SR o predmetnom návrhu doposiaľ nerozhodol.

Dokumenty na stiahnutie: